Info voor leerkrachten

Voorbereiding aan het BIC-bezoek

Voor je bezoek haal je best het thema 'brand' reeds aan in de klas. Toets de beginsituatie van de leerlingen af bij je collega’s uit de lagere leerjaren of bij de leerlingen zelf.

Bespreek hoe de evacuatie op school verloopt, bespreek pictogrammen, vluchtroute en verzamelpunt. Doe een evacuatie-oefening met je klas of met de hele school voordat je op bezoek komt. Laat de leerlingen nadenken over het vluchtplan in hun thuissituatie.

Weten de leerlingen wat ze moeten doen in een noodsituatie ? Bespreek de noodoproep naar 112.

Bespreek met de leerlingen de vuurdriehoek en laat ze gevaarlijke situaties die de oorzaak van brand kunnen zijn, benoemen.

Lespakket: Doe-koffer Brand!

 

Met de doekoffer 'Brand! Brand! Brand!' ontdekken kinderen op een speelse en interactieve manier in de klas wat ze zelf kunnen doen om brand en brandwonden te voorkomen. Voor elke graad van het basisonderwijs is er een specifieke koffer die je gratis kan ontlenen.

 

Meer info vind je op de website van het Provinciaal Veiligheidsinstituut. Deze doekoffer ontwikkelde het Veiligheidsinstituut samen met Brandweer Zone Antwerpen en het Stedelijk basisonderwijs Antwerpen.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
doe koffer Brand!.png

Kijk zeker ook op de pagina 'Preventie voor kids' !

Partners in brandveiligheid 

Ook bij onderstaande partners (klik op het logo) vind je op de website informatie, lespakketten en didactisch materiaal :

logo Oscare
BE-Ready.png