Het digitaal BIC-lespakket

Helaas is het BIC momenteel gesloten.

Zeker voor de leerlingen van het 6de leerjaar is het bezoek aan de kazerne en een leermoment over brandveiligheid en zelfredzaamheid een gemiste kans..

Daarom bieden wij je een alternatief aan om alsnog de brandweer / brandveiligheid in de klas te krijgen en in contact te treden met een gids van het Brandweer Informatie Centrum.

Wij begrijpen dat het voor het onderwijs reeds een zwaar jaar was, hopelijk kunnen wij jou door het aanreiken van dit pakket een beetje ondersteunen.  

Brandweer Zone Antwerpen heeft een digitale les gemaakt in de vorm van een Google-presentatie met een heleboel filmpjes en weetjes. Het is de bedoeling dat de leerkracht dit met de kinderen in de klas bekijkt, bespreekt en de aangereikte opdrachten laat uitvoeren.

Na het bekijken van de presentatie (duur tussen 50 à 100 minuten), volgt er enkele dagen later een online moment (Google Meet) tussen de klas en een gids van het BIC. Er wordt op een uurtje besproken wat ze van de les onthouden hebben, welke vragen de kinderen nog hebben voor de gids, wat de thuisopdrachten voor informatie heeft opgeleverd en een echte oproep aan 112 kan ook nog geoefend worden.

Dit vervangt uiteraard niet de echte beleving die de leerlingen zouden ervaren in onze kazerne, maar : 'beter iets dan niets' !  

  • RSS - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Indien je wil werken met het digitaal pakket + het live uurtje : 

schrijf je klas van de derde graad in via deze  link (=Digitaal BIC : lespakket + klassikaal live uurtje)

 

(één klas per aanvraag)

- Via het opgegeven mailadres van de betrokken leerkracht(en) zal toegang worden verleend tot het digitaal lespakket. (Google account of koppeling naar Google account is nodig)

- Voor het aantal leerlingen dat werd opgegeven, worden BIC-boekjes naar de school gestuurd per post.

- Na het bekijken van de presentatie hebben de leerlingen waarschijnlijk nog vragen aan 'de brandweer'. Bundel de vragen en mail ze (indien mogelijk) samen met de resultaten van de 'checklist brandveiligheid' naar bic@bza.be

- Op het gekozen tijdstip zit een BIC-gids aan de andere kant van de Meet klaar om de klas een uurtje te woord te staan. Verplaatsen of annuleren van het online-uurtje doe je steeds via Doodle of mail naar bezoek@bza.be

BIC digitaal 2.jpg
BIC digitaal 1.jpg

Indien je wil werken met het digitaal pakket, maar het niet mogelijk acht om met de klas van de derde graad een live uurtje te volgen :  

doe een aanvraag via deze  link  (=Digitaal BIC : lespakket + korte interactie)

- Via het opgegeven mailadres van de betrokken leerkracht(en) zal toegang worden verleend tot het digitaal lespakket. (Google account of koppeling naar Google account is nodig)

- Voor het aantal leerlingen dat werd opgegeven, worden BIC-boekjes naar de school gestuurd per post.

- Je bekijkt met de leerlingen het digitaal lespakket en laat ze alle opdrachten uitvoeren.

- Op het gekozen tijdstip zit een BIC-gids aan de andere kant van de Meet klaar om een kort interactie-moment te hebben met de leerkracht. Alsof je -na een bezoek- ook nog even een babbeltje doet..

Verplaatsen of annuleren van het online moment doe je steeds via Doodle of mail naar bezoek@bza.be.  

Privacy

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de geldende privacywetgeving en in het bijzonder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Voor meer informatie verwijzen wij naar onze privacyverklaring.                                                    

Het is mogelijk dat wij tijdens het bezoek van de klas foto's nemen. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen gerichte en niet-gerichte beelden.

Gerichte beelden zijn beelden waarop :

- een persoon poseert

- een groep poseert

- bepaalde personen in een groep duidelijk uitgelicht worden

Niet-gerichte beelden zijn eerder beelden die een algemene, niet geposeerde sfeeropname van een activiteit vormen, zonder dat hier specifieke individuen worden uitgelicht.

Voor het maken en gebruiken/publiceren van gerichte beelden, heeft BZA toestemming nodig. BZA heeft bijgevoegd toestemmingsformulier opgesteld om de regelgeving omtrent gegevensbescherming en privacy te respecteren. Je kan dit document invullen en ons terugbezorgen. Indien je niet akkoord bent of niet wenst dat er beeldmateriaal van jou en/of uw kinderen wordt genomen, gelieve dit ook uitdrukkelijk te melden op het formulier. 

Je kan het formulier hier downloaden en laten invullen door een ouder of voogd.  

                                                    

Nog vragen?​

Vragen over het BIC stel je best via mail (bezoek@bza.be

of telefonisch via 03 338 88 11 (tussen 8u30 en 16u30).