top of page

Bezoek het BIC

Voorwaarden BIC-bezoek

 • Klas is van het 5de of 6de leerjaar

 • School is gevestigd in de stad Antwerpen (inclusief alle districten: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk, Berendrecht-Zandvliet-Lillo), Zwijndrecht of Wijnegem.

 • Maximum 30 leerlingen per bezoek. Voorzie 1 begeleider van de school per 10 leerlingen. Vanaf 16 leerlingen wordt de groep opgesplitst en zijn er 2 begeleiders van de school nodig.

 

Het BIC-bezoek

Tijdens een interactieve doe-rondleiding van ongeveer 2 uur 30 min dompelen we de leerlingen onder in de wereld van de brandweer met als focus brandveiligheid.

 • De kinderen leren (brand)gevaren in huis herkennen

 • Ze leren actief hoe ze een goede noodoproep moeten doen

 • Ze komen alles te weten over blussen en verschillende blusmethodes

 • Hoe moet ik evacueren?

 • De kinderen leren welke impact vuur op voorwerpen heeft

 • Hoe werkt de brandweer? Hoe ziet de dag van een brandweerman/-vrouw eruit? Wat draag je om branden te gaan blussen?

 

De leerlingen krijgen geen 'kijkrondleiding' in de brandweerkazerne zelf, maar wel een leerzame en actieve 'doerondleiding' in het Brandweer Informatie Centrum.

Koppeling naar eindtermen:

Wetenschap en techniek - Gezondheid

1.20  De leerlingen kunnen de hulp inroepen van een volwassene in een noodsituatie.

Techniek - Techniek en samenleving

2.18  De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden uit verschillende toepassingsgebieden van techniek illustreren dat technische systemen nuttig, gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor henzelf, voor anderen of voor natuur en milieu.

 

Nederlands - Spreken

2.4  De leerlingen kunnen in een telefoongesprek informatie uitwisselen.

 

Maatschappij - Ruimte - Verkeer en mobiliteit
4.16  
De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.

Kijk ook op deze pagina hoe wij kunnen meten dat er effectief iets bereikt wordt, door naar het BIC te komen.

Duur

De bezoekdagen zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

In de voormiddag start het bezoek om 9u30 en eindigt om 12 uur.

In de namiddag start het bezoek om 12u30 en eindigt om 15 uur. Op woensdag- en vrijdagnamiddag is er geen bezoek mogelijk.

Wij vragen je om deze tijden te respecteren opdat het bezoek optimaal kan verlopen.

Omwille van openbaar vervoer of langere verplaatsingstijd is het soms lastig om het vooropgestelde start- en / of einduur te halen. Wij begrijpen dit, maar vragen dat je ons vooraf met een mail aan bezoek@bza.be op de hoogte brengt indien je later zal aankomen OF indien je vroeger dient te vertrekken.

Er wordt een korte pauze voorzien voor toiletbezoek. De leerlingen kunnen geen eigen drank of snacks tijdens het bezoek nuttigen. Er wordt een glaasje water aangeboden.

Tarief

Gratis

 

Locatie

In de brandweerkazerne Post Noord (Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen). Er is geen parkeerplaats voor bezoekers. Aan de overkant van de kazerne kan je via Noorderlaan nr 104 een publieke parkeerplaats bereiken.

Vlak voor het gebouw is een ruime fietsenparking.

De kazerne is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Je kan tram 6 (Olympiade - Luchtbal) of tram 1 (Zuid - Luchtbal) nemen of bus 650, 720, 770, 771, 772, 775 en 776 die stoppen aan halte "Luchtbal kerk". Meer informatie over de dienstregeling vind je op www.delijn.be.

 • RSS - Black Circle
 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • YouTube - Black Circle

Info voor leerkrachten

Voorbereiding aan het BIC-bezoek

Voor je bezoek haal je best het thema 'brand' reeds aan in de klas. Toets de beginsituatie van de leerlingen af bij je collega’s uit de lagere leerjaren of bij de leerlingen zelf.

Bespreek hoe de evacuatie op school verloopt, bespreek pictogrammen, vluchtroute en verzamelpunt. Doe een evacuatie-oefening met je klas of met de hele school voordat je op bezoek komt. Laat de leerlingen nadenken over het vluchtplan in hun thuissituatie.

Weten de leerlingen wat ze moeten doen in een noodsituatie ? Bespreek de noodoproep naar 112.

Bespreek met de leerlingen de vuurdriehoek en laat ze gevaarlijke situaties die de oorzaak van brand kunnen zijn, benoemen.

Kijk zeker ook op de pagina 'Preventie voor kids' !

Partners in brandveiligheid 

Ook bij onderstaande partners (klik op het logo) vind je op de website informatie, lespakketten en didactisch materiaal:

logo Oscare
BE-Ready.png
bottom of page